داخلی
ارسال شده توسط

برگزیدگان جام ورزشی پایا جوایز خود را دریافت کردند

با حضور مدیرعامل محترم وجمعی از مدیران وکارکنان ارجمندکارخانه شرکت پایا فولاد کویر یزد جوایز جشنواره ورزشی جام پایا اهدا شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت پایا فولاد کویر یزد...