برون سازمانی
ارسال شده توسط

«چهاردهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران » و «دومین رویداد معدن و صنایع معدنی »

🔹🔸حضور شرکت صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد در «چهاردهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران » و «دومین رویداد معدن و صنایع معدنی » 🔸میزبان...