برون سازمانی
ارسال شده توسط

جناب مهندس آقای غلامرضا شایقی بعنوان صنعت کار و معدن کار نمونه استان یزد معرفی شد.

🔹 حاج غلامرضا شایقی بعنوان صنعت کار ومعدن کار نمونه استان یزد معرفی شد. 🔹از صنعتگران و معدن کاران نمونه استان یزد تجلیل و تقدیر شد. 🔹به گزارش روابط عمومی شرکت پایا...