ایمنی بهداشت و محیط زیست
ارسال شده توسط

ایجاد فضای سبز در شرکت صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد

مدیریت فضای سبز در شرکت پایا فولاد کویر یزد ایجاد فضای سبز در هر منطقه جغرافیایی و مکان مورد نظر ویژگی‌ها و مراحل خاص خود را دارد. به همین دلیل برای...