برون سازمانی
ارسال شده توسط

مدیرعامل شرکت پایا فولاد کویر یزد به عنوان چهره برترحوزه کارفرمایی و کارآفرینی انتخاب شد

🔹مدیرعامل شرکت پایا فولاد کویر یزد به عنوان چهره برترحوزه کارفرمایی و کارآفرینی انتخاب شد . 🔸جناب آقای مهندس تسلیمی مدیرعامل شرکت صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد از سوی سازمان...