ایمنی بهداشت و محیط زیست

مدیریت پسماند در شرکت صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد

مدیریت پسماند

مدیریت پسماند عبارت است از کلیه فعالیت‌ها و اقدامات لازم از ابتدا تا دفع نهایی زباله‌ها که شامل جمع آوری، حمل و نقل، تصفیه و دفع زباله همراه با نظارت است.

مدیریت پسماند در شرکت پایا فولاد کویر یزد

پسماند تولید شده در فاز احداث شامل نخاله‌های ساختمانی و پسماندهای عادی تولید شده توسط کارگران می‌باشد. به طور کلی، قسمت اعظم نخاله‌های ساختمانی شامل موادی است که در ساختمان‌ها به کار می‌رود. در این طرح تعداد 150 نفر در فاز ساختمانی فعالیت می‌کنند که با فرض تولید 0.5 کیلوگرم سرانه زباله، حداقل 75 کیلوگرم پسماند عادی در فاز ساختمانی ناشی از آن تعداد افراد، تولید می‌شود. پسماندهای تولید شده در فاز بهره‌برداری شامل 2 گروه عمده پسماندهای عادی و صنعتی است که پسماندهای عادی به صورت معمول از فعالیت روزمره پرسنل در کارخانه تولید می‌شود، این پسماندها شامل آشغال و زباله‌های خانگی و شبه خانگی و اداری که از بخش‌های مختلف مانند اتاق‌ها، آشپزخانه‌ها، مهمانسرا و بخش‌های خدماتی جمع آوری می‌گردد.

پسماندهای صنعتی شامل باطله حاصل ار جدایش مغناطیسی خشک است که خوراک ورودی به خطوط خردایش آسیاب گلوله‌ای می‌باشد و به نام باطله خشک نامیده می‌شود که از پسماندهای تولیدی در فاز بهره‌برداری می‌باشد.

برنامه راهبردی

چشم انداز برای افق سال 1410:

“مدیریت پسماند؛ مدیریتی هوشمند، نوآورانه و پایدار با کمترین تولید پسماند و بیشترین بازیابی منابع”

اهداف، راهبردها و سیاست‌ها:

  1. مدیریت سدباطله در کارخانه فرآوری سنگ آهن
  2. احداث و راهاندازي نیروگاه پست برق در ماه‌هاي آتی و کاهش چشمگیر پسماندهایی از قبیل روغن سوخته
  3. بهینه‌سازي فرآیندهاي موجود در بکارگیري فناوري‌هاي مدیریت پسماند
  4. کمینه‌سازي اثرات سوء‌بهداشتی و محیط‌ زیستی سیستم مدیریت پسماند عادي
  5. جلب مشارکت حداکثري پرسنل

مدیریت پسماند شرکت پایافولاد در یک نگاه

سیاست کلی شرکت پایا فولاد کویر یزد بر کاهش تولید پسماند و بازیافت حداکثري است. فرآیند مدیریت پسماند در زمان تولید، انتقال به محل دفن یا بازیافت و فرآیند دفع پسماند کنترل می‌شود. این پسماندها شامل 2 گروه عمده پسماندهاي عادي و صنعتی است که پسماندهاي عادي به صورت معمول از فعالیت روزمره پرسنل در کارخانه تولید می‌شود، این پسماندها شامل آشغال و زباله‌هاي خانگی و شبه خانگی و اداري که از بخش‌هاي مختلف مانند اتاق‌ها، آشپزخانه، مهمانسرا و بخش‌هاي خدماتی جمع‌آوري می‌گردد. این پسماندها در محل ذخیره موقت که در محل سایت مجتمع براي آن در نظر گرفته شده است، به طور موقت نگهداري می‌شود. پسماندهاي صنعتی در این طرح شامل باطله حاصل از جدایش مغناطیسی خشک است که خوراك ورودي به خطوط خردایش آسیاب گلول‌هاي میباشد و به نام باطله خشک نامیده می‌شود که از پسماندهاي تولیدي در فاز بهره‌برداري می‌باشد. باطله حاصل از فرآوري مستقیم از فیلترپرس پس از دو مرحله آبگیري (تیکنر و فیلتر پرس در کارخانه آبگیري) با میزان رطوبت 20 درصد وارد محل سد باطله می‌شود که به دلیل سرعت تبخیر بالا در منطقه، رطوبت آن تا حد زیادي تبخیر می‌شود. ایجاد باطله خشک با درصد آب کمتر، یکی از راه‌هاي کاهش خطرات احتمالی آلودگی محیط- زیست و کاهش سایر مشکلات نگهداري باطله است که به همین منظور در این طرح از فیلتر پرس و تیکنر جهت آبگیري باطله استفاده شده است. با توجه به نوع عملیات فراوري که به صورت مغناطیسی می‌باشد، بدیهی است که ترکیب باطله کارخانه فرآوري سنگ آهن ترکیب کانسنگ ورودي به کارخانه (خاك و آب) و فاقد ادیتیو و مواد شیمیایی خواهد بود. لذا باطله فراوري از پتانسیل آلایندگی بالایی در آلودگی منابع خاکی برخوردار نیست.

فایل PDF مدیریت پسماند در پایا فولاد کویر یزد (لینک دانلود)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *