ایمنی بهداشت و محیط زیست
ارسال شده توسط

مدیریت پسماند در شرکت صنعتی معدنی پایا فولاد کویر یزد

مدیریت پسماند مدیریت پسماند عبارت است از کلیه فعالیت‌ها و اقدامات لازم از ابتدا تا دفع نهایی زباله‌ها که شامل جمع آوری، حمل و نقل، تصفیه و دفع زباله همراه با...